Zákazková strojárska výroba od roku 1998.

RP Hujo

RP HUJO spol. s r.o. bola založená v roku 1998. Počas svojej existencie prešla niekoľkými významnými fázami rozvoja, pri ktorých sa vždy kládol dôraz hlavne na kvalitu spracovania. Veľké množstvo investícií je neustále vkladané práve do inovácií výrobných technológií. V súčasnosti disponujeme širokými možnosťami v oblasti spracovania kovových materiálov a zakázkovej výroby kovových konštrukcií. Dlhodobo spolupracujeme s mnohými významnými zahraničnými spoločnosťami s vysokou mierou ich spokojnosti. Až 90% našej produkcie je vyvážanej do štátov západnej Európy a USA.