Čo sú cookies?
Cookie je malý textový súbor uložený na vašom počítači. Cookies môžu obsahovať text a čísla, podobne ako vzorové údaje. Cookies nie sú aplikácie a nemôžu obsahovať vírusy alebo iné škodlivé kódy. Cookies slúžia na ukladanie určitých informácií o užívateľoch webové stránky tak, aby webová stránka bola neskôr schopná spoznať užívateľa a načítať tieto uložené informácie. Môže sa jednať napr. O prihlasovacie údaje, informácie o predchádzajúcich návštevách a o tom, ktoré časti webovej stránky používateľ navštívil.

Súbor cookie je možné načítať iba z URL (webové stránky), na ktorej bol uložený. Bežné cookies ukladané z webovej stránky sa zvyčajne ukladajú z adresy, ktorú vidíte v riadku adresy v prehliadači. Webová stránka môže ale obsahovať tiež fragmenty a informácie stiahnuté z iných adries, než aká je zobrazená v riadku adresy v prehliadači. Môže ísť napríklad o banner alebo analytické nástroje, ale aj o bežný obsah. Týmto spôsobom sa môžu ukladať tiež cookies z iných adries prostredníctvom webovej stránky, ktorú práve prezeráte - tzv. Cookies tretej strany.

Niektoré cookies (tzv. Relačné cookies) sú uložené iba počas jednej relácie prehliadača a pri zatvorení prehliadača sa mažú. Iné cookies (tzv. Perzistentné cookies) sú uložené po stanovenú dobu a nemažú sa, až kým toto časové obdobie neuplynie.

Ako používame cookies
Cookies používame z rôznych dôvodov popísaných nižšie. Nanešťastie vo väčšine prípadov neexistujú žiadne možnosť priemyselných noriem pre deaktiváciu cookies bez úplnej deaktivácie funkcií a atribútov, ktoré pridávajú k danej stránke. Odporúča sa, aby ste ponechali aktivované všetky cookies, ak si nie ste istí, či ich potrebujete, alebo nie, pre prípad, že by boli použité na poskytnutie vami používanej služby.

Deaktivácia cookies
Používanie cookies môžete zabrániť vhodným nastavením svojho prehliadača (príslušné pokyny nájdete v pomocníkovi prehliadača). Majte na pamäti, že deaktivácia cookies negatívne ovplyvní fungovanie tejto a mnohých ďalších webových stránok, ktoré navštívite. Deaktivácia cookies obvykle vedie tiež k deaktivácii určitých funkcií a atribútov tejto stránky. Preto sa odporúča, aby ste cookies nedeaktivovali.

Cookies, ktoré používame - cookies tretích strán
V niektorých špeciálnych prípadoch používame aj cookies poskytnuté spoľahlivými tretími stranami. Nasledujúci odsek popisuje, s akými cookies tretích strán sa môžete stretnúť na tejto stránke.

Táto stránka využíva funkciu Google Analytics, čo je jedno z najrozšírenejších a najspoľahlivejších analytických riešení na webe, ktoré nám pomáha pochopiť, ako používate stránku a akými spôsobmi môžeme zlepšiť vašu užívateľskú skúsenosť. Tieto cookies môžu napríklad sledovať, ako dlho strávite na stránke a aké jej časti návštevou, aby sme mohli naďalej vylepšovať ich obsah.

Ďalšie informácie o cookies Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke Google Analytics.