Inžiniering

Konštrukcia

  • Pracoviská so SOLID WORKS – 2x
  • Pracoviská so SOLID EDGE – 2x

Programovanie

  • Pracoviská s EDGE CAM – 3x

Technológia

  • Technologické pracoviská – 4x

Elektronický informačný systém DIALOG 3000S

  • Finančný komplex, Nákup a predaj, Mzdy a personalistika, Riadenie výroby, E-OTK, Správa systému, Dochádzkové terminály, Elektronický sklad, Zbery dát, WorkFlow, CRM, Laboratórium